direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan
Plan: Nieuweweg 3, 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0140rh-on01

1.1 Aanleiding voor het bestemmingsplan

Het voorliggende bestemmingsplan legt de planologische basis voor een functiewijziging op het perceel Nieuweweg 3 en 3a. De wijziging heeft betrekking op het gebruik van het pand van de voormalige kringloopwinkel en de naastgelegen dienstwoning.

Omdat een andere functie dan kringloopwinkel strijdig is met het geldende bestemmingsplan: 'Nieuweweg en omgeving 1995' en omdat het initiatief past op de locatie en gewenst is wordt medewerking verleend. De bestaande dienstwoning aan de Nieuweweg 3 wordt meegenomen in het gewijzigde bestemmingsplan en zal als burgerwoning worden aangemerkt. Via voorliggend document wordt gemotiveerd waarom medewerking wordt verleend en waarom dat kan volgens de Wet ruimtelijke ordening (Wro).