direct naar inhoud van 3.3 Regionaal beleid
Plan: Nieuweweg 3, 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0140rh-on01

3.3 Regionaal beleid

Regionaal Plan Stadsregio Arnhem Nijmegen 2005-2015

Het Regionaal Plan heeft de formele status van 'Regionaal Structuurplan'. Dit Regionaal Plan wordt door de provincie Gelderland beschouwd als uitwerking van het Streekplan Gelderland (voor de periode) 2005-2015 en geldt daarmee als toetsingskader voor lokale plannen en is de opvolger van het Regionaal Structuurplan KAN 1995-2005. Het Regionaal Plan is richtinggevend voor het handelen van de vaststellende overheden, waaronder de gemeente Renkum. Het plan bevat echter geen juridisch bindende uitspraken in de vorm van 'concrete beleidsbeslissingen'. Wel zijn essentiƫle beleidsuitspraken opgenomen die door de gemeenten bij de uitwerking van gemeentelijke plannen moeten worden toegepast. De tijdshorizon hiervan is 2015.

Ingezet wordt op het versnellen van herstructurering en transformatie van bestaand bebouwd gebied, versnelling van de woningproductie, het vergroten van het aanbod aan levensloopbestendige woningen en wijken en het versterken van verscheidenheid en identiteit.

Planspecifiek

Het plan past binnen de kaders van het Regionaal Plan Stadsregio Arnhem Nijmegen, omdat de nieuwe ontwikkeling wordt gerealiseerd in bestaand bebouwd gebied. De gewenste functiecombinatie en meervoudig ruimtegebruik komen in het onderhavige plan terug. Hiermee sluit het plan ook goed aan op het regionaal beleid.