direct naar inhoud van 4.3 Verkeer
Plan: Nieuweweg 3, 2012
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0140rh-on01

4.3 Verkeer

Onderdeel van goede ruimtelijke ordening is het effect van een beoogd nieuw project op de verkeersstructuur. Denk aan ontsluiting, wegenstructuur, parkeren en parkeerbalans aan de hand van parkeernormeringen etc.

Planspecifiek

De functiewijziging heeft geen ruimtelijke consequenties voor de hoofdontsluiting en de wegenstructuur, aangezien de ontwikkelingen een beperkte omvang heeft en het op private grond bevindt. Het aantal inritten zal in de toekomstige situatie niet toenemen.

Ten aanzien van parkeren is de initiatiefnemer verplicht om voldoende parkeerplekken op eigen terrein te realiseren. De mogelijk te realiseren functies met bijbehorende parkeernormen zijn in paragraaf 2.2 Toekomstige situatietoegelicht. Hieruit wordt geconcludeerd dat het perceel voldoende ruimte biedt om het parkeren op eigen terrein op te lossen. Parkeren aan de straat is niet toegestaan.