direct naar inhoud van Artikel 4 Verkeer - parkeerterrein
Plan: Bestemmingsplan Veritasweg 1-5, 2012
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0142ob-on01

Artikel 4 Verkeer - parkeerterrein

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor "Verkeer-parkeerterrein" aangewezen gronden zijn bestemd voor:

  • a. parkeervoorzieningen;
  • b. met daarbij behorende:
  • verhardingen;
  • waterberging en waterhuishoudkundige werken, zoals duikers;
  • straatmeubilair;
  • bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
  • andere werken.
4.2 Bouwregels

Op deze gronden zijn geen gebouwen toegestaan.

Voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde, geldt dat de bouwhoogte maximaal 6 meter mag bedragen, met dien verstande dat de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen maximaal 2 meter mag bedragen.