direct naar inhoud van 3.1 Huidige bouwkundige situatie
Plan: Bestemmingsplan Veritasweg 1-5, 2012
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0142ob-on01

3.1 Huidige bouwkundige situatie

De panden aan de Veritasweg 1-5 zijn een onderdeel van de (oorspronkelijke) bebouwing van het hier voorheen gevestigde garagebedrijf. De gebouwen ten behoeve van dit garagebedrijf zijn deels gerenoveerd en verbouwd. In 2003 heeft er voor een deel (de panden Veritasweg 5 en 5a) nieuwbouw plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid dat in deze bebouwing op dit moment een psychologiepraktijk, een showroom voor een carmediation- en een autobedrijf, een tandartspraktijk en een makelaar is gevestigd. Voor de vestiging van sommige van deze functies is een afwijking (ontheffing) van het bestemmingsplan verleend ten behoeve van het wijzigen van het gebruik.

De hiervoor omschreven bebouwing grenst aan de zuidzijde aan de Utrechtseweg in de directe nabijheid van een aldaar gelegen Shell pompstation. Aan de noordzijde bevindt zich eveneens bedrijvigheid in de vorm van een tegelzetbedrijf, terwijl aan de westzijde zich een groenenclave bevindt als ook een vrijstaand bedrijfspand waarin een tandartsenpraktijk met een tandtechnisch laboratorium is gevestigd. Tot slot grenst de bebouwing van de Veritasweg 1-5 aan de oostzijde aan bestaande woonbebouwing (gelegen aan de Reuvensweg) en een gebouw dat als kinderdagverblijf dienst doet.

De omgeving kan aldus worden gekenmerkt als een gebied met gemengde functies waaronder de nodige (kleinschalige) bedrijvigheid.