direct naar inhoud van 5.8 Parkeren en verkeer
Plan: Bestemmingsplan Veritasweg 1-5, 2012
Status: concept
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0274.bp0142ob-on01

5.8 Parkeren en verkeer

Parkeren

In de huidige situatie hebben de panden aan de Veritasweg twee bijbehorende parkeerterreinen.

Deze parkeerterreinen zijn gelegen op twee percelen (zie onderstaande luchtfoto) die eigendom van de eigenaar van de panden aan de Veritasweg zijn. Op P1 bevinden zich negen parkeerplaatsen en op P2 is er ruimte voor in ieder geval 11 parkeerplaatsen.

Daarnaast kunnen langs de voorzijde van de panden drie parkeerplaatsen worden aangelegd. Zodoende zijn er in totaal voor het hele plan 23 parkeerplaatsen beschikbaar.

afbeelding "i_NL.IMRO.0274.bp0142ob-on01_0004.jpg"

Figuur 4: Parkeergelegenheid t.b.v. panden aan de Veritasweg 1-5

Op grond van de parkeerkerncijfers van het CROW kan een parkeernorm per 100 m² brutovloeroppervlak voor de in deze panden gevestigde functies worden vastgesteld.

Dit leidt er toe dat voor deze functies het totaal aantal parkeerplaatsen minimaal 20 zal moeten bedragen. Op basis van de parkeernormering zijn er voor wat betreft de huidige situatie (en de zeer nabije toekomst) voldoende parkeerplaatsen beschikbaar voor de functies in de panden aan de Veritasweg.

Wel moeten de parkeerplaatsen op het parkeerterrein P2 openbaar toegankelijk zijn (voor de gebruikers van alle functies) en moet dit voor bezoekers duidelijk worden aangegeven. Dit om te voorkomen dat er zoekgedrag gaat plaatsvinden. Als de parkeerbehoefte dit toelaat, heeft het de voorkeur dat de parkeerplaatsen aan de oostzijde van de Veritasweg langs de panden worden opgeheven.

Verkeer

De bebouwing aan de Veritasweg vindt haar ontsluiting via de Utrechtseweg. Het in dit bestemmingsplan toekennen van een centrumfunctie aan deze bebouwing zal naar verwachting niet leiden tot een toename van het aantal verkeersbewegingen. Hierbij mag ervan worden uitgegaan, dat de bestaande wegen voldoende capaciteit bezitten om de hier voorgestane functiewijziging op te vangen.